تقویم نجومی

تقویم نجومی آذر ۱۳۹۸؛ رصد چند بارش شهابی و وقوع زودهنگام‌ترین غروب خورشید

تقویم نجومی آذر ۱۳۹۸ با رویدادهای نجومی هیجان‌انگیز خود منتظر علاقه‌مندان به نجوم است. در این ماه می‌توان شاهد به اوج رسیدن چند بارش شهابی بود و به تماشای زودهنگام‌ترین غروب خورشید نشست.

به گزارش علم نجوم از دنیای نجوم، ایران از موقعیت جغرافیایی خاصی برخوردار است که به واسطه چنین ویژگی‌ای علاقه‌مندان می‌توانند بسیاری از رویدادهای نجومی را به آسانی رویت کنند. در ادامه معرفی رویدادی‌های تقویم نجومی سال ۱۳۹۸ به ماه آذر می‌رسیم که با رویدادهای متعدد خود قطعا علاقه‌مندان به این حوزه را به وجد خواهد آورد. از مهم‌ترین رویدادهای تقویم نجومی آذر ۱۳۹۸ می‌توان به اوج چند بارش شهابی چون بارش شهابی جوزایی و رویت زودهنگام‌ترین غروب خورشید اشاره کرد. (تقویم نجومی)

تقویم نجومی آذر ۱۳۹۸

سه‌شنبه ۵ آذر

اولین رویداد تقویم نجومی آذر ۱۳۹۸ در ساعت ۱۸:۳۶ روز سه شنبه ۵ آذر رخ می‌دهد در این ساعت کره ماه میان زمین و خورشید قرار خواهد گرفت، به همین دلیل قابل رویت نخواهد بود.

چهارشنبه ۶ آذر

دومین رویداد تقویم نجومی آذر ۱۳۹۸ مقارنه کره ماه و قلب‌العقرب است که در ساعت ۰۲:۰۱ بامداد روز چهارشنبه ۶ آذر به وقوع می‌پیوندد. آنها دارای جدایی ۷ درجه در زمان مقارنه خواهند بود و قابل رویت نیستند. در این زمان شاهد شروع فعالیت بارش شهابی تک‌شاخی خواهیم بود که اوج این بارش در دوشنبه ۱۸ آذر اعلام شده است. در همین روز و در ساعت ۲۱:۰۸ سیاره نپتون در اقامت غربی قرار خواهد گرفت و حرکت رجعی این سیاره به پایان می‌رسد. برای دیدن این سیاره به دوبین دوچشمی نیاز است و قدر نپتون نیز ۷/۹ خواهد بود.

پنجشنبه ۷ آذر

در ساعت ۱۳:۵۲ روز پنجشنبه ۷ آذر حداکثر کشیدگی صبحگاهی (غربی) سیاره عطارد با زاویه ۲۰ درجه اتفاق می‌افتد. یکی دیگر از رویدادهای این روز مقارنه ماه و مشتری است که در ۱۴:۳۴ به وقوع می‌پیوندد. در هنگام مقارنه جدایی این دو جرم آسمانی ۰/۱ درجه خواهد بود، ولی در این هنگام نمی‌توان این مقارنه را رصد کرد. مدتی بعد در ساعت ۱۴:۴۴ جدایی آنها به ۱/۲ درجه می‌رسد که در این زمان قابل رویت خواهند بود.

در ساعت ۲۱:۲۰ روز پنجشنبه ۷ آذر سیاره زهره به بیشترین فاصله خود از سیاره خورشید می‌رسد و میان آنها ۱۰۸/۹۴ میلیون کیلومتر فاصله خواهد بود. در ساعت ۲۱:۳۰ نیز رخگرد طولی کره ماه به عدد بسیار زیاد ۵/۹ درجه خواهد رسید. رخگرد عرضی هم ۰/۶ درجه جنوبی خواهد بود. در ساعت ۲۳:۲۳ و در زمان مقارنه ماه و زهره، جدایی این دو جرم آسانی به ۱/۵ درجه می‌رسد، البته در این هنگام نمی‌توان آنها را مشاهده کرد، ولی مدتی قبل از آن و در ساعت ۱۸:۱۳ می‌توانید این دو جرم را با جدایی ۳ درجه رویت کنید.

جمعه ۸ آذر

در ساعت ۰۷:۴۷ روز جمعه ۸ آذر کره ماه در گره نزولی قرار خواهد داشت. عرض دائرهالبروجی کره ماه حدود صفر بوده و روند کاهشی دارد. در ساعت ۱۴:۰۷ میل ماه حدود ۳۲/۲- درجه است و این جنوبی‌ترین مقدار میل ماه در این ماه قمری خواهد بود.

شنبه ۹ آذر

در ساعت ۰۱:۱۵ روز شنبه ۹ آذر با رویداد مقارنه ماه و زحل مواجه‌ایم که در زمان مقارنه این دو جرم آسمانی به جدایی ۱/۲ درجه می‌رسند که شرایط خوبی برای رصد آنها نیست، اما مدتی قبل‌تر در ساعت ۱۹:۲۵ روز جمعه می‌توان آنها را با جدایی ۳:۸ درجه رصد کرد. در ساعت ۰۵:۵۷ همین روز شاهد مقارنه ماه و پلوتون خواهیم بود که در زمان مقارنه جدایی آنها ۰/۸ درجه می‌رسد، از این رو برای مشاهده آن می‌بایست کمی قبل‌تر در ساعت ۱۹:۳۷ روز جمعه آنها را با جدایی ۶/۹ درجه رصد کنید. پس از غروب خورشید برای رویت زمین‌تاب ماه بهترین موقعیت را خواهید داشت. گفتنی است به موقعیتی زمین‌تاب می‌گویند که در آن نور خورشید به زمین خواهد تابید، بازتاب آن از زمین به قسمت تاریک ماه می‌رسد و کره ماه را تا حدودی روشن کرده که امکان مشاهده آن فراهم می‌شود. همچنین به یاد داشته باشید بارش شهابی اسدی در این تاریخ به اتمام خواهد رسید.

یکشنبه ۱۰ آذر

علاقه‌مندان به بارش‌های شهابی باید بدانند در روز یکشنبه ۱۰ آذر شاهد شروع بارش شهابی کشتی‌دمی هستیم که البته ۱۶ آذر اوج این بارش رخ خواهد داد. صورت‌فلکی ثور در ۲۰:۱۴ در مقابله قرار خواهد گرفت و برای رصد آن بهترین فرصت است؛ چراکه در طول تمام شب شاهد حضور آن در آسمان خواهیم بود.

سه‌شنبه ۱۲ آذر

در ساعت ۰۵:۰۸ ستاره دبران در مقابله قرار خواهد گرفت و برای رصد آن بهترین فرصت است؛ چراکه این ستاره در تمام طول شب در آسمان خواهد بود. این ستاره دارای قدر ۰/۹ بوده و با چشمان غیر مسلح نیز به آسانی می‌توان آن را رویت کرد. در این زمان فعالیت بارش شهابی سیمگاه شجاعی شروع می‌شود که البته اوج این بارش در ۲۱ آذر است.

چهارشنبه ۱۳ آذر

تربیع اول ماه در ساعت ۱۰:۲۹ روز چهارشنبه ۱۳ آذر اتفاق می‌افتد. در ساعت ۱۴:۱۱  این روز نیز مقارنه ماه و نپتون رخ می‌دهد که در زمان مقارنه جدایی آنها ۴/۹ درجه خواهد بود، ولی در این زمان نمی‌توان آن را مشاهده کرد، از این رو زمان مناسب برای رصد آن مدتی بعد در ساعت ۱۸:۴۱ با جدایی ۰/۴ درجه است.

پنجشنبه ۱۴ آذر

در ساعت ۰۷:۲۴ این روز کره ماه به بیشترین فاصله خود با زمین می‌رسد که این فاصله ۴۰۴هزار و ۳۶۰ کیلومتر خواهد بود. سیاره عطارد نیز در ساعت ۱۵:۲۸ به درخشان‌ترین حالت خود از قدر ۰/۶ درجه خواهد رسید که به آسانی با چشمان غیرمسلح می‌توان آن را مشاهده کرد. در این زمان بارش شهابی اسد اصغری نیز فعالیت خود را آغاز خواهد کرد که اوج آن در ۲۹ آذر خواهد بود.

جمعه ۱۵ آذر

در ساعت ۱۷:۰۹ روز جمعه ۱۵ آذر رخگرد عرضی ماه با مقدار ۶/۸درجه شمالی رخ می‌دهد و قطب شمال کره ماه قابل مشاهده خواهد بود. همچنین رخگرد طولی ۱/۳ درجه غربی خواهد بود.

شنبه ۱۶ آذر

یکی از مهم‌ترین رویدادهای تقویم نجومی آذر ۱۳۹۸ زودهنگام‌ترین غروب خورشید است که در ساعت ۱۷:۱۱ به وقوع می‌پیوندد. در این زمان اوج بارش شهابی کشتی‌دمی هم رخ خواهد داد. اگر شرایط مناسب باشد؛‌ یعنی کانون بارش به سمت‌الرأس نزدیک باشد و دید ۳۶۰ درجه از آسمان داشته باشیم، در این بارش هر ساعت ۱۰ شهاب رخ می‌دهد. فعالیت بارش شهابی جوزایی نیز در همین روز شروع می‌شود و در ۲۳ آذر به اوج خواهد رسید. سیاره نپتون در این روز در بهترین شرایط رصدی عصرگاهی قرار خواهد کرد. سیاره نپتون از قدر ۷/۹ خواهد درخشید و علاقه‌مندان برای مشاهده آن به دوربین دوچشمی یا تلسکوپی نیاز دارند.

یکشنبه ۱۷  آذر

در ساعت ۰۰:۴۹ بامداد یکشنبه 17 آذر رخگرد ماه به میزان زیاد ۷/۱ درجه خواهد رسید که رخگرد طولی ۲/۷ درجه غربی و رخگرد عرضی ۶/۶ درجه شمالی است. در ساعت ۱۲:۵۰ مقارنه ماه و اورانوس رخ اتفاق خواهد افتاد. در هنگام مقارنه جدایی ماه و اورانوس ۵/۴ درجه خواهد بود، اما در این زمان نمی‌توان آن را مشاهده کرد، از این رو مدتی بعد در ساعت ۱۸:۳۳ آنها را با جدایی 5 درجه می‌توان دید.

دوشنبه ۱۸ آذر

در ۱۸ آذر ۱۳۹۸ شاهد به اوج رسیدن بارش شهابی تک‌شاخی خواهیم بود. اگر شرایط مناسب باشد؛‌ یعنی کانون بارش به سمت‌الرأس بوده و دید ۳۶۰  درجه از آسمان داشته باشیم، در هر ساعت عبور ۲ شهاب پیش‌بینی می‌شود.

سه‌شنبه ۱۹ آذر

در ساعت ۱۵:۳۷ روز سه شنبه ۱۹ آذر مقارنه ماه و خوشه پروین اتفاق خواهد افتاد. در هنگام مقارنه این دو جرم آسمانی دارای جدایی ۸/۵ درجه هستند، اما قابل مشاهده نخواهد بود. از این رو می‌توان مدتی بعد در ساعت ۱۸:۱۷ با جدایی ۸/۱ درجه آنها را رویت کرد. همچنین در این روز فعالیت بارش شهابی ثوری بالایی (شمالی) پایان می‌یابد.

چهارشنبه ۲۰ آذر

در ساعت ۰۸:۰۳ روز چهارشنبه ۲۰ آذر مقارنه زهره و زحل با جدایی ۱/۸ درجه رخ می‌دهد که قابل مشاهده نخواهند بود، اما برای مشاهده آنها در همین روز و در ساعت ۱۷:۵۳ با جدایی ۱/۸ درجه بهترین فرصت است.

در ساعت ۱۴:۱۹ مقارنه ماه و دبران با جدایی ۲/۲ درجه اتفاق می‌افتد که در این زمان قابل رصد نیستند، اما مدتی بعد در ساعت ۱۷:۵۹ با جدایی ۳/۶ درجه می‌توان آنها را مشاهده کرد. در ساعت ۱۹:۰۶ همین روز رخگرد طولی ماه به میزان ۴/۷ درجه غربی خواهد رسید و دهانه گریمالدی کره ماه قابل رویت خواهد بود. همچنین رخگرد عرضی هم در ۳/۱ درجه شمالی است.

پنجشنبه ۲۱ آذر

در ساعت ۰۸:۳۴ ماه بدر اتفاق می‌افتد. در ساعت ۱۲:۵۶ ستاره عیوق در مقابله قرار خواهد گرفت و این روز بهترین فرصت برای مشاهده آن است؛ چراکه در تمام طول شب در آسمان حضور دارد. قدر ستاره عیوق ۰/۱ بوده و به آسانی می‌توان آن را با چشمان غیرمسلح مشاهده کرد. بارش شهابی سیگما شجاعی در این زمان به اوج خود می‌رسد. اگر کانون بارش به سمت‌الرأس نزدیک باشد و دید ۳۶۰ درجه از آسمان داشته باشیم، ۳ شهاب در هر ساعت پیش‌بینی می‌شود. همچنین در این زمان فعالیت بارش شهابی گیسویی (گیسوان برنیکه) شروع می‌شود که اوج آن در ۲۵ آذر خواهد بود.

جمعه ۲۲ آذر

در ساعت ۰۶:۳۸ روز جمعه ۲۲ آذر صورت‌فلکی جبار در مقابله قرار خواهد گرفت و این روز بهترین فرصت مشاهده آن است؛ چراکه در طول تمام شب در آسمان قرار دارد. در ساعت ۱۸:۵۳ کره ماه در گره صعودی قرار خواهد داشت. همچنین عرض دائرهالبروجی ماه برابر با صفر بوده و روند افزایشی دارد.

شنبه ۲۳ آذر

در ساعت ۰۰:۲۷ روز شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸ میل کره ماه حدود ۲۳/۲ درجه خواهد بود که این میل بیشترین میل شمالی ماه در این ماه قمری محسوب می‌شود. در این تاریخ شاهد اوج بارش شهابی جوزایی هستیم که اگر شرایط مساعد باشد، عبور ۱۲۰ شهاب در ساعت پیش‌بینی می‌شود. این بارش شهابی یکی از مهم‌ترین و پربارترین بارش‌های شهابی محسوب می‌شود که در تاریخ ۲۲ تا ۲۳ آذر شاهد به اوج رسیدن آن هستیم.

یکشنبه ۲۴ آذر

در ساعت ۱۴:۵۶ روز یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ مقارنه عطارد و قلب‌العقرب به وقوع می‌پیوندد. در زمان مقارنه جدایی آنها ۵/۲ درجه است که البته قابل رویت نخواهند بود. در ساعت ۱۸:۲۳ نیز مقارنه ماه و خوشه کندوی عسل رخ می‌دهد. جدایی آنها در زمان مقارنه ۰/۶ درجه خواهد بود که در این زمان قابل رصد نیستند، اما مدتی بعد در ساعت ۲۱:۰۳ در جدایی ۱/۹ درجه آنها را می‌توان مشاهده کرد. در این تاریخ فعالیت بارش‌های شهابی کشتی‌دمی و سیگما شجاعی به پایان خواهد رسید.

دوشنبه ۲۵ آذر

علاقه‌مندان به بارش شهابی باید بدانند در روز دوشنبه ۲۵ آذر بارش شهابی گیسویی (گیسوان برنیکه) به اوج خود خواهید رسد که اگر شرایط مساعد باشد، در هر ساعت عبور ۳ شهاب پیش‌بینی می‌شود.

سه شنبه ۲۶ آذر

در ساعت ۰۹:۲۴ روز سه شنبه ۲۶ آذر مقارنه ماه و قلب‌الاسد اتفاق می‌افتد. این دو جرم آسمانی هنگام مقارنه دارای ۳/۱ درجه جدایی هستند که در این زمان نمی‌توان آنها را به خوبی رصد کرد، از این رو مدتی بعد ۰۶:۴۴ با جدایی ۳/۹ درجه زمان خوبی برای رصد آنها است. در این تاریخ بارش‌های شهابی تک‌شاخی و جوزایی رخ خواهند داد. همچنین در این تاریخ بارش شهابی دبی شروع می‌شود که اوج آن در ۲ دی ۱۳۹۸ است.

چهارشنبه ۲۷ آذر

در ساعت ۲۲:۱۲ روز چهارشنبه ۲۷ آذر کره ماه به کمترین فاصله از زمین معادل ۳۷۰ هزار و ۴۴۸ کیلومتر می‌رسد.

پنجشنبه ۲۸ آذر

در این تاریخ و در ساعت ۰۸:۲۸ تربیع آخر ماه اتفاق خواهد افتاد.

جمعه ۲۹ آذر

در ساعت ۰۴:۰۴ روز جمعه ۲۹ آذر رخگرد عرضی ماه به میزان ۶/۸ درجه خواهد رسید که می‌توان قطب جنوب ماه را رویت کرد. رخگرد طولی نیز ۱/۱ درجه شرقی خواهد بود. در این زمان شاهد اوج بارش شهابی اسد اصغری خواهیم بود. اگر شرایط مناسب باشد، در هر ساعت عبور 5 شهاب پیش‌بینی می‌شود. در ساعت ۱۹:۳۷ همین روز رخگرد ماه به میزان ۶/۹ درجه می‌رسد که رخ گرد طولی ۱/۷ درجه شمالی و رخگرد عرضی نیز ۶/۷ درجه جنوبی خواهد بود. در ساعت ۲۳:۵۳ مقارنه ماه و سماک‌اعزل رخ می‌دهد که در زمان مقارنه جدایی آنها ۷/۵ درجه خواهد بود و در این زمان قابل رصد نخواهند بود، اما می‌توان مدتی بعد در ساعت ۰۳:۰۳ روز شنبه آنها را با جدایی ۶/۹ درجه رویت کرد.

شنبه ۳۰ آذر

در ساعت ۰۳:۰۲ روز شنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۸ دنباله‌دار ۲۸۹ پی/ بلانپین در نزدیک‌ترین فاصله از خورشید معادل ۱۴۳/۴۶ میلیون کیلومتر قرار خواهد گرفت. ستاره ابط‌الجوزا در ساعت ۰۵:۳۷ همین روز در مقابله با خورشید قرار خواهد گرفت و بهترین فرصت برای رصد آن توسط علاقه‌مندان است؛ چراکه در تمام طول شب در آسمان حضور دارد. این ستاره دارای قدر ۰/۴ درجه بوده که علاقه‌مندان با چشمان غیر مسلح نیز می‌توانند به آسانی آن را رویت کنند.

5/5 - (5 امتیاز)دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.